RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong các miền rễ sau, miền nào làm cho rễ dài ra

  • A. Miền trưởng thành
  • B. Miền chóp rễ
  • C. Miền hút
  • D. Miền sinh trưởng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia): làm cho rễ dài ra

  ⇒ Đáp án: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>