YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Căn cứ vào hình dạng bên ngoài , người ta chia rễ làm mấy loại? Đó là những loại nào?

  • A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ.
  • B. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm.
  • C. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc.
  • D. Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 2 loại rễ chính: rễ chùm và rễ cọc.

  • Rễ cọc: có rễ cái to và khỏe. Đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.
  • Rễ chùm: gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON