ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?

  • A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền
  • B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ
  • C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
  • D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON