RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

   Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? Vì sao?

  • A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền
  • B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ
  • C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
  • D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây.

  ⇒ Đáp án: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 8704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)