YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ? 

  • A. Tỏi và rau ngót
  • B. Bèo tấm và tre
  • C. Mít và riềng 
  • D. Mía và chanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ cọc: rau ngót, mít, chanh; rễ chùm: tỏi, bèo tấm, tre, riềng, mía

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON