YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ? 

  • A. Tỏi và rau ngót
  • B. Bèo tấm và tre
  • C. Mít và riềng 
  • D. Mía và chanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ cọc: rau ngót, mít, chanh; rễ chùm: tỏi, bèo tấm, tre, riềng, mía

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON