YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng?

  • A. Phản ứng thuận đã kết thúc
  • B. Phản ứng nghịch đã kết thúc
  • C. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đã kết thúc
  • D. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON