YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) + Q

  Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên?

  • A. Áp suất
  • B. Nhiệt độ
  • C. Nồng độ
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON