ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau, câu nào sai?

  • A. Có vô số đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
  • B.  Hai đường thẳng x và y vuông góc với nhau thì mỗi đường thẳng đó là đường phân giác của một góc bẹt.    
  • C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì chúng sẽ cắt nhau tại một điểm .
  • D. Một đoạn thẳng có duy nhất một đường  trung trực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43765

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON