• Câu hỏi:

  Cho đường thẳng a và một điểm A không thuộc a. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  • A. Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' đi qua A và vuông góc với a.  
  • B.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' đi qua A.
  • C.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' vuông góc với A.
  • D. không vẽ được đường thẳng nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC