AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các biểu thức dưới đây, có bao nhiêu đơn thức?

  1. \(x-1\)

  2. \(\frac{1}{2}xy^2\)

  3. \(\frac{-3}{7}xy^2+x^3\)

  4. \(x-y^2\)

  5. \(y^3z\)

  6. \(z-yt\)

   

  • A. \(2\)
  • B. \(3\)
  • C. \(4\)
  • D. \(5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có tất cả 2 đơn thức, đó là đơn thức 2 và 5. Các biểu thức còn lại không phải là đơn thức.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>