ADMICRO
 • Câu hỏi:

  \(A\) là một đơn thức bậc ba với các biến \(x,y\) và \(A\) có giá trị bằng \(-6\) tại \(x=-1,y=-1\). \(A\) là: 

   

  • A. \(6x^2y\)
  • B. \(6xy^2\)
  • C. \(6x^2y\) và \(6xy^2\)
  • D. Đáp án khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(A=kx^ty^s\) với \(t+s=3,1 \leqslant t,s <3, t,s\in \mathbb{N}\)

  Tại \(x=-1,y=-1\) thì \(A=kx^ty^s=k.(-1)^t.(-1)^s\)

  Với \(t=1\Rightarrow s=2\Rightarrow A=k.(-1)^1.(-1)^2=-k\). Theo đề bài \(A=-k=-6\Rightarrow k=6\). Do đó, đơn thức cần tìm là \(6xy^2\)

  Tương tự với \(t=2\Rightarrow s=1\Rightarrow A=k.(-1)^2.(-1)^1=-k\). Theo đề bài \(A=-k=-6\Rightarrow k=6\). Do đó, đơn thức cần tìm là \(6x^2y\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE