AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị của đơn thức \((-2xy^2).(3yz^3).\frac{-1}{8}(x^2z)\) tại \(x=-1,y=1,z=2\) là:

   

  • A. \(-9\)
  • B. \(-10\)
  • C. \(-12\)
  • D. \(-18\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở bài này, ta có thể thay giá trị vào đơn thức rồi tính trực tiếp, hoặc ta thu gọn đơn thức trước để thuận tiện hơn cho việc tính toán.

  \((-2xy^2).(3yz^3).\frac{-1}{8}(x^2z)=(-2).3.\frac{-1}{8}.(x.x^2).(y^2.y).(z^3.z)=\frac{3}{4}x^3y^3z^4\)

  Tại \(x=-1,y=1,z=2\) thì đơn thức \(\frac{3}{4}x^3y^3z^4\) có giá trị là: \(\frac{3}{4}.(-1)^3.1^3.2^4=-12\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>