AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào phòng trừ có hiệu quả và ít tốn kém?

  • A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh
  • B. Biện pháp thủ công
  • C. Biện pháp hóa học
  • D. Biện pháp sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>