AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai khi nói về biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại:

  • A. Phơi đất ải là biện pháp phòng trừ sâu bệnh
  • B. Tháo nước cho ngập cây trồng là biện pháp phòng trừ sâu bệnh
  • C. Dùng thuốc hóa học phun liên tục là biện pháp tốt nhất phòng trừ sâu bệnh có hại cây trồng
  • D. Phát triển những động vật ăn thịt hay ký sinh trên trứng hay sâu non của sâu hại là biện pháp phòng trừ sâu hại cây trồng có hiệu quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA