• Câu hỏi:

  Biện pháp nào được coi là biện pháp cơ sở để phòng và trừ sâu, bệnh hại?

  • A. Biện pháp canh tác
  • B. Biện pháp thủ công
  • C. Biện pháp hóa học
  • D. Biện pháp sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC