• Câu hỏi:

  Trộm cắp tài sản của công dân là: 

  • A. Vi phạm pháp luật dân sự
  • B. Vi phạm pháp luật hình sự
  • C. Vi phạm pháp luật hành chính
  • D. Vi phạm pkỉ luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC