AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã của hợp đồng mua báng hàng hóa là:  

  • A. Vi  phạm kỉ luật 
  • B. Vi phạm pháp luật hình sự
  • C. Vi phạm pháp luật dân sự
  • D. Vi phạm pháp luật hành chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>