• Câu hỏi:

  Xem tài liệu trong giờ kiểm tra là:

  • A. Vi phạm kỉ luật
  • B. Vi phạm pháp luật hành chính
  • C. Vi phạm pháp luật dân sự
  • D. Vi phạm pháp luật hình sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC