AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.

  • A. 3,86.107J
  • B. 6,65.107J
  • C. 3,27.107J
  • D. 4,32.107J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện năng sử sụng trong 30 ngày là:

  A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>