YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.

  • A. 1A
  • B. 2,5A
  • C. 1,5A
  • D. 1,25A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức U = 12V.

  Điện trở của quạt là:  

  \(R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{12}^2}}}{{15}} = 9,6{\rm{\Omega }}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua quạt là:  

  \(I = \frac{U}{R} = \frac{{12}}{{9,6}} = 1,25{\rm{A}}\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA