• Câu hỏi:

  Trên giá sách có 8 quyển sách toán, 5 quyển sách lý, 6 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 5 quyển sách. Tính xác suất để 5 quyển được lấy ra có số sách toán bằng số sách lý?

  • A. \(p \approx 0,19\)
  • B. \(p \approx 0,12\)
  • C. \(p \approx 0,23\)
  • D. \(p \approx 0,21\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC