• Câu hỏi:

  Một chi đoàn có 15 đoàn viên trong đó có 8 nam và 7 nữ. Nguời ta chọn ra 4 đoàn viên của chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. Xác suất để bốn đoàn viên được chọn có ít nhất 1 nữ là

  • A. \(\frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)
  • B. \(1 - \frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)
  • C. \(\frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)
  • D. \(1 - \frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC