• Câu hỏi:

  Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?

  • A. \(A_6^4 + A_4^1 + A_6^3 + A_4^2\)
  • B. \(C_6^4.C_4^1 + C_6^3.C_4^2\)
  • C. \(C_6^4 + C_4^1 + C_6^3 + C_4^2\)
  • D. \(A_6^4.A_4^1 + A_6^3.A_4^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC