ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?

  • A. \(A_6^4 + A_4^1 + A_6^3 + A_4^2\)
  • B. \(C_6^4.C_4^1 + C_6^3.C_4^2\)
  • C. \(C_6^4 + C_4^1 + C_6^3 + C_4^2\)
  • D. \(A_6^4.A_4^1 + A_6^3.A_4^2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 49046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1