• Câu hỏi:

  Một hộp đựng 9 cái thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân 2 số trên thẻ lại với nhau. Xác suất để tích nhân được là số chẵn là:

  • A. \(\frac{{11}}{{14}}\)
  • B. \(\frac{{5}}{{9}}\)
  • C. \(\frac{{13}}{{18}}\)
  • D. \(\frac{{7}}{{18}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC