• Câu hỏi:

  Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ. Sô cách lặp ban thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là:

  • A. 161
  • B. 35
  • C. 42
  • D. 84

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC