• Câu hỏi:

  Gieo 3 con súc sắc, xác suất xảy ra biến cố A:”Số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc không nhỏ hơn 15” là

  • A. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{54}}\)
  • B. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{24}}\)
  • C. \(p\left( A \right) = \frac{19}{{216}}\)
  • D. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{27}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC