AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho \(\widehat {{\rm{xOy}}} = {\rm{11}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}{\rm{;}}\widehat {{\rm{xOz}}} = {\rm{4}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}\).

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo \(\widehat {{\rm{yOz}}}\).

  b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh rằng tia Oy là tia phân giác của góc \(\widehat {{\rm{zOt}}}\).

  Lời giải tham khảo:

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia Oz nằm giữa hai tia còn lại vì \(\widehat {xOy} > \widehat {xOz}\left( {{{110}^0} > {{40}^0}} \right)\)

  Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\
  \widehat {zOy} = \widehat {xOy} - \widehat {xOz}\\
  \widehat {zOy} = {110^0} - {40^0}\\
  \widehat {zOy} = {70^0}
  \end{array}\)

  b) \(\widehat {xOt} = {180^0}\) (vì Ot và Ox là 2 tia đối nhau)

  Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ox (\(\widehat {xOt} = {180^0} > \widehat {xOy} = {110^0}\)) nên:

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {xOy} + \widehat {yOt} = \widehat {tOx}\\
  \widehat {yOt} = \widehat {xOt} - \widehat {xOy}\\
  \widehat {yOt} = {180^0} - {110^0}\\
  \widehat {yOt} = {70^0}
  \end{array}\)

  Do đó tia Oy là tia phân giác của góc yOt vì:

  + Tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ot 

  + \(\widehat {zOy} = \widehat {yOt}\left( { = {{70}^0}} \right)\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>