AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng nhập số áo sơ mi, rồi định giá 200 000 đồng một chiếc áo. Nhân ngày Quốc tế lao động, cửa hàng hạ giá 12% giá bán mỗi chiếc áo, tính ra so với giá nhập vào vẫn lãi 10%. Tính giá nhập một chiếc áo sơ mi.

  Lời giải tham khảo:

  Giá bán mỗi chiếc áo khi hạ giá 12% là:

                          \(200000 - 200000.12\%  = 176000\) (đồng)

  Gọi x (đồng) là giá nhập chiếc áo sơ mi (x > 0)

  Tiền lãi 10% so với giá nhập chiếc áo sơ mi là: 10%.x (đồng)

  Ta có: \({\rm{x}} + {\rm{10\% }}{\rm{.x}} = {\rm{176000}}\)

                            \(\begin{array}{l}
  {\rm{x}}{\rm{.}}\left( {{\rm{1}} + {\rm{0,1}}} \right) = {\rm{176000}}\\
  {\rm{x}}{\rm{.1,1}} = {\rm{176000}}
  \end{array}\)

                            \({\rm{x}} = {\rm{176000:1,1}}\)

                            \({\rm{x}} = {\rm{160000}}\) (nhận)

  Vậy giá nhập một chiếc áo sơ mi là 160 000 đồng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>