AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn Tuất đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được \(\frac{1}{3}\) số trang, ngày thứ hai bạn đọc được \(\frac{5}{8}\) số trang còn lại, ngày thứ ba đọc hết 30 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang? Tính số trang bạn Tuất đọc được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai.

  Lời giải tham khảo:

  Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày thứ nhất đọc là:

  \(1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}\) (số trang)

  Phân số chỉ số trang đọc được ngày thứ hai là:

  \(\frac{5}{8}.\frac{2}{3} = \frac{5}{{12}}\) (số trang)

  Phân số chỉ số trang đọc được ngày thứ ba là:

  \(1 - \left( {\frac{1}{3} + \frac{5}{{12}}} \right) = \frac{1}{4}\) (số trang)

  Số trang của cuốn sách là:

  \(30:\frac{1}{4} = 120\) (trang)

  Số trang đọc được trong ngày thứ nhất

  \(120.\frac{1}{3} = 40\) (trang

  Số trang đọc được trong ngày thứ hai:

  \(120.\frac{5}{{12}} = 50\) (trang)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>