AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn tâm O, lấy 7 điểm phân biệt bất kỳ trên đường tròn (xem hình bên). Em hãy cho biết có bao nhiêu dây cung và bao nhiêu cung?

  Lời giải tham khảo:

  + Cứ qua 2 điểm phân biệt trên đường tròn thì ta vẽ được một dây cung, do đó:

  Lấy 1 điểm bất kỳ trong 7 điểm thì ta vẽ được 6 dây cung với 6 điểm còn lại

  Có 7 điểm thì số dây cung là: 7 x 6 = 42 dây cung

  + Vì mỗi dây cung được tính 2 lần nên số dây cung thực tế là: 42 : 2 = 21 (dây cung)
  Cứ 1 dây cung thì ta lại có 2 cung tròn
  Nên số cung tròn là 21 x 2 = 42 cung tròn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>