AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xe lửa chạy với vận tốc 45km/h. Xe lửa chui vào một đường hầm có chiều dài gấp 9 lần chiều dài của chiếc xe lửa và cần 2 phút để xe lửa vào và ra khỏi đường hầm. Tính chiều dài của xe lửa.

  Lời giải tham khảo:

  Đổi đơn vị: 2 phút = \(\frac{{\rm{2}}}{{{\rm{60}}}}\,\left( {\rm{h}} \right) = \frac{{\rm{1}}}{{{\rm{30}}}}\,\left( {\rm{h}} \right)\)

  Quãng đường chiếc xe lửa đi được: \({\rm{45}}{\rm{.}}\frac{{\rm{1}}}{{{\rm{30}}}} = {\rm{1,5km}} = {\rm{1500m}}\)

  Trong 2 phút, xe lửa đi đoạn đường dài bằng chiều dài đường hầm cộng với chiều dài xe lửa, tức là bằng: 9 + 1 = 10 lần chiều dài xe lửa.

  Chiều dài xe lửa bằng: 1500 : 10 = 150m.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>