AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là:

  • A. Phải nộp phạt cho chính quyền sở tại hoặc tổ chức quản lí môi trường của địa phương.
  • B. Phải thay đổi công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường
  • C. Phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả về mặt môi trường
  • D. Phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nơi có dân cư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>