AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

  • A. Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng
  • B. Bảo vệ các động vật quí hiếm
  • C. Bảo vệ rừng đầu nguồn
  • D. Bảo vệ nguồn nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>