YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

  • A. Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng
  • B. Bảo vệ các động vật quí hiếm
  • C. Bảo vệ rừng đầu nguồn
  • D. Bảo vệ nguồn nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON