AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết nội dung chương II của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam? 

  • A. Phòng chống suy thoái môi trường
  • B. Cấm nhập khẩu chất thải vào Việt Nam
  • C. Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp
  • D. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA