YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trả lời ngắn gọn các câu sau

  a. Bào quan nào là nơi diễn ra quá trình quang hợp?

  b. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo ra nhiều ATP nhất?

  c. Chu trình Crep xảy ra ở đâu?

  d. Pha sáng tạo ra sản phẩm gì cung cấp cho pha tối?

  Lời giải tham khảo:

  a) Lục lạp
  b) Chuỗi chuyền e hô hấp
  c) Chất nền của ti thể
  d) ATP, NADPH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA