AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì trước của nguyên phân thoi phân bào bị phá hủy?

    Lời giải tham khảo:

    Nếu thoi phân bào bị phá hủy mà các NST đã được nhân đôi thì các nhiễm sắc tử sẽ không di chuyển về các tế bào con và tạo ra các tế bào tứ bội.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>