AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tế bào có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Hãy xác định số crômatit, số tâm động trong tế bào khi tế bào đang ở kì giữa, kì sau của nguyên phân.

  Lời giải tham khảo:

  -Kì giữa:

  +Số cromatit: 48

  +Số tâm động: 24

  -Kì sau:

  +Số cromatit: 0

  +Số tâm động: 48

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>