AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nhóm tế bào sinh trứng tham gia giảm phân đã tạo ra 64 trứng. Hãy xác định:

  a. Số tế bào sinh trứng.

  b. Số thể định hướng bị tiêu biến.

  Lời giải tham khảo:

  -Số tế bào sinh trứng: 64

  -Số thể định hướng: 192…..

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>