AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là: 

  • A. 4,3.103 (C) và - 4,3.103 (C).
  • B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).
  • C. 4,3 (C) và - 4,3 (C).
  • D.  8,6 (C) và - 8,6 (C).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn: D

  Hướng dẫn: Một mol khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là 22,4 (lit).

  Mỗi phân tử H2 lại có 2 nguyên tử, mỗi nguyên tử hiđrô gồm 1 prôton và 1 êlectron.

  Điện tích của prôton là +1,6.10-19 (C), điện tích của êlectron là -1,6.10-19 (C). Từ đó ta tính được tổng điện tích dương trong 1 (cm3) khí hiđrô là 8,6 (C) và  tổng điện tích âm là - 8,6 (C).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>