YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: 

  • A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).
  • B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
  • C.  lực hút với độ lớn F = 90 (N).
  • D.  lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn: A

  Hai điện tích trái dấu nên chúng hút nhau.

  Áp dụng công thức \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\),

  với q1 = +3 (μC) = + 3.10-6 (C) và q2 = -3 (μC) = - 3.10-6 (C),

  ε = 2 và r = 3 (cm).

  Ta được lực tương tác giữa hai điện tích đó có độ lớn F = 45 (N).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON