AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: 

  • A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).
  • B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
  • C.  lực hút với độ lớn F = 90 (N).
  • D.  lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn: A

  Hai điện tích trái dấu nên chúng hút nhau.

  Áp dụng công thức \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\),

  với q1 = +3 (μC) = + 3.10-6 (C) và q2 = -3 (μC) = - 3.10-6 (C),

  ε = 2 và r = 3 (cm).

  Ta được lực tương tác giữa hai điện tích đó có độ lớn F = 45 (N).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>