YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

   

  • A. q=\pm 10^-^4C
  • B. q=\pm 10^-^5C
  • C. q=\pm 10^-^6 C
  • D. q=\pm 10^-^7 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng công thức 

  Trong đó ta biết : 

  \(F=9.10^{-3}N, r=10.10^{-2}m, \varepsilon =1\)

  Ta biết  |\(q_1\)| = |\(q_2\)​ | = q.

  Từ đó ta tính được :

  \small q=\sqrt{\frac{\varepsilon .r^{2}.F}{9.10^{9}}}= \sqrt{\frac{10^{-2}.9.10^{-3}}{9.10^{9}}}= \pm 10^-^7 C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON