YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? 

  • A. Điện tích của vật A và D trái dấu.
  • B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
  • C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.
  • D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn: B

  Hướng dẫn: Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C suy ra A và C cùng dấu, A và B trái dấu. Vật C hút vật D suy ra C và D cùng dấu. Như vậy A, C và D cùng dấu đồng thời trái dấu với D.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>