YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng? 

  • A. Điện tích của vật A và D trái dấu.
  • B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
  • C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.
  • D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn: B

  Hướng dẫn: Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C suy ra A và C cùng dấu, A và B trái dấu. Vật C hút vật D suy ra C và D cùng dấu. Như vậy A, C và D cùng dấu đồng thời trái dấu với D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41062

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON