AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

  • A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
  • B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
  • C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
  • D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn: Công thức tính lực Culông là:

  \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

   Như vậy lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>