YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

  • A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
  • B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
  • C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
  • D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn: Công thức tính lực Culông là:

  \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

   Như vậy lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON