YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

  • A. q1> 0 và q2 < 0.
  • B. q1< 0 và q2 > 0.
  • C. q1.q2 > 0.
  • D.  q1.q2 < 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn: Hai điện tích đẩy nhau vậy chúng phải cùng dấu suy ra tích q1.q2 > 0.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF