YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tom has a computer, _____ he doesn’t use it.

  • A. or
  • B. as
  • C. because
  • D. but

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tom có một chiếc máy vi tính, nhưng anh ta không dùng nó.

  Chọn D --> but, liên từ đẳng lập

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6787

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF