YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  ______, he walked to the station. 

  • A. Despite being tired
  • B. Although to be tired
  • C. In spite being tired
  • D. Despite tired

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặc dù mệt, anh ấy đã đi bộ ra nhà ga.

  Chọn A --> Despite being tired, liên từ chỉ sự nhượng bộ (Sau despite + Noun phrase)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF