YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ______, he walked to the station. 

  • A. Despite being tired
  • B. Although to be tired
  • C. In spite being tired
  • D. Despite tired

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặc dù mệt, anh ấy đã đi bộ ra nhà ga.

  Chọn A --> Despite being tired, liên từ chỉ sự nhượng bộ (Sau despite + Noun phrase)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6793

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON