YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It’s cheap, _____ I don’t like it. 

  • A. and
  • B. because
  • C. so
  • D. however

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nó rẻ, tuy nhiên tôi không thích nó.

  Chọn D --> however, liên từ diễn tả sự đối lập

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON