YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

  • A. so
  • B. or
  • C. but
  • D. though

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trời đang mưa lớn, vì vậy chúng ta không thể đi biển.

  Chọn A --> so, liên từ đẳng lập.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6783

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF