YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

  • A. so
  • B. because
  • C. although
  • D. but

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nam đã vắng học ngày hôm qua bởi vì anh ấy bị ốm.

  Chọn B --> because, liên từ diễn tả lý do

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON