YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

  • A. so
  • B. because
  • C. although
  • D. but

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nam đã vắng học ngày hôm qua bởi vì anh ấy bị ốm.

  Chọn B --> because, liên từ diễn tả lý do

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON