YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  He’s tired _____ he stayed up late watching TV.

  • A. and
  • B. or
  • C. if
  • D. since

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Anh ấy mệt bởi vì anh ấy đã thức khuya xem TV.

  Chọn D --> since, liên từ diễn tả lý do.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF