YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  ______ we were in town, we often met him.

  • A. When
  • B. For
  • C. Although
  • D. So

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi chúng tôi còn ở thị trấn, chúng tôi thường gặp anh ấy.

  Chọn A --> when, liên từ diễn tả thời gian

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF