YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  ______ we were in town, we often met him.

  • A. When
  • B. For
  • C. Although
  • D. So

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi chúng tôi còn ở thị trấn, chúng tôi thường gặp anh ấy.

  Chọn A --> when, liên từ diễn tả thời gian

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON